Podporujeme rozvoj psychoterapie
a její uplatňování v praxi

BRNĚNSKÝ INSTITUT PSYCHOTERAPIE

zapsaný spolek podporující rozvoj psychoterapie a její interdisciplinární uplatnění v praxi