Supervize

AKTUÁLNĚ:

 • V malé supervizní skupině Mgr. Jana Dufka jsou od března 2024 dvě volná místa. Zájemci se mohou hlásit přímo kolegovi na jeho e-mail: jan.dufek@email.cz. Supervizní skupina se v prvním pololetí roku 2024 sejde ještě v těchto termínech: 12.4. Brno (Gorkého), 24.5. Hustopeče, 14.6. Hustopeče. Cena za setkání je 1200 Kč. Skupina začíná vždy v 16.00. Každý účastník skupiny má pro supervizi svého případu k dispozici jednu hodinu.
 • Supervize v malé skupině se v 1. semestru školního roku 2023/2024 budou konat ve dnech 16.9., 21.10., 25.11., 16.12.2023 a 20.1.2024; v 2. semestru školního roku 2023/2024 ve dnech 17.2., 16.3., 20.4., 11.5. a 15.6.2024. Malá slow – open supervizní skupina pod vedením PhDr. et PaedDr. Miroslava Petržely se schází pravidelně 1x měsíčně vyjma letních prázdnin od roku 2009. Bližší informace získají zájemci přímo u supervizora (petrzela@email.cz), nebo organizátorky MUDr. Bohumily Rothové (rothova.b@seznam.cz).
 • Do seznamu supervizorů byla na počátku roku 2024 zařazena dlouholetá externí spolupracovnice našeho institutu PhDr. Anna Nagajová, která působí na Slovensku.
 • Do seznamu supervizorů byly v roce 2023 zařazeny: dlouholetá externí spolupracovnice našeho institutu MUDr. Dana Holubová a dále MUDr. Martina Voříšková a Mgr. Tereza Ženčáková, obě členky BIP.

Supervize se realizuje se supervizorem BIP nebo externím supervizorem schváleným Tréninkovým výborem BIP. Seznam v současnosti schválených supervizorů:

 • Mgr. Jan Dufek (Hustopeče, Brno)
 • MUDr. Dana Holubová (Praha)
 • MUDr. Petr Klimpl, CSc. (Brno, Praha)
 • MUDr. Robert Kulísek, Ph.D. (Brno)
 • PhDr. Anna Nagajová (Bratislava, SR)
 • PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela (Brno)
 • PhDr. Michael Václavík (Pržno u Frýdlantu nad Ostravicí, Ostrava – Heřmanice)
 • MUDr. Martina Voříšková (Brno)
 • MUDr. Petr Zahradník (Brno)
 • Mgr. Tereza Ženčáková (Brno)

Supervizi lze absolvovat také u jiného externího supervizora. V takovém případě je vždy nutný předchozí souhlas Tréninkového výboru BIP.

Minimální délka supervize je 120 hodin. Povinné jsou dva supervidované případy, na kterých má kandidát prokázat praktickou schopnost střednědobého vedení případu a porozumění psychoterapeutickému procesu.

Supervize může probíhat individuálně i skupinově. Preferovanou formou supervizní práce je malá supervizní skupina. Ta se po dohodě se supervizorem schází obvykle jedenkrát měsíčně. Kandidát na každém setkání referuje o vlastním případu. Podobu individuální supervize určí dohoda supervizora s kandidátem zohledňující individuální možnosti a potřeby kandidáta.

Podmínky spolupráce kandidáta se supervizorem (výše platby, místo a čas supervizních konzultací apod.) se řídí vzájemnou dohodou.


Podrobnosti o pravidlech, jimiž se řídí supervize, najdete v Pravidlech výcviku Hlava 6.