Teorie

AKTUÁLNĚ:

Věnujete pozornost změnám přednášejících v rozvrhu Kursu teorie psychodynamické psychoterapii č. 10. Novým lektorem KT10 se stal Mgr. Tomáš Kufa, který vás provede tématy sexuality a genderu. O traumatu bude přednášet Dana Holubová. Povídání o specifikách psychoterapeutické práce s dětmi, dospívajícícmi, dospělými a seniory a o moderních psychoanalytických teoriích převzal Petr Sakař. Jednoho z kazuistických seminářů se ujme také předsedkyně BIP Tereza Ženčáková.


Teorie psychodynamické psychoterapie je vyučována v Kursu teorie psychodynamické psychoterapie ve čtyřech semestrech podle rozvrhu schváleném Tréninkovým výborem BIP. Výuku v celkovém rozsahu 120 vyučovacích hodin zajišťují členové BIP spolu s externími spolupracovníky z jiných výcvikových institutů.

Absolvování Kursu a jeho úspěšné zakončení zkouškou je nedílnou součástí komplexního vzdělávacího programu v psychodynamické psychoterapii. Výuka teorie v BIP je ovšem přístupná i zájemcům z řad odborníků, kteří nejsou kandidáty výcviku v psychoterapii.

Od září 2023 zahajujeme nový Kurs teorie psychodynamické psychoterapie č. 10. Rozvrh najdete zde: rozvrh KT10 2023-2025

Přihlášku do Kursu teorie psychodynamické psychoterapie najdete zde:

Přihláška PDF

Přihláška DOCX

Tréninkový výbor vydává seznam povinné a doporučené literatury: Literatura (revize 2023)

a seznam otázek k závěrečné zkoušce: Otázky ke zkoušce (revize 2023)


Aktuální cena za kompletní dvouletý Kurs teorie psychodynamické psychoterapie je 26400 Kč (220 Kč za vyučovací hodinu). Školné se hradí vždy na jeden akademický rok dopředu (13200 Kč).


Podrobnosti o pravidlech, jimiž se řídí teoretické vzdělávání, najdete v Pravidlech výcviku Hlava 5.


ARCHIV rozvrhů ukončených Kursů teorie:

Kurs teorie č. 9 2021 až 2023: KT9 2021-2023

Kurs teorie č. 8 2018 až 2020: KT8 2018/2019 a KT8 2019/2020

Kurs teorie č. 7 2016 až 2018: KT7 2016/2017 a KT7 2017/2018

Kurs teorie č. 6 2014 až 2016: KT6 2014/2015 a KT6 2015/2016

Kurs teorie č. 5 2011 až 2013: KT5 2011/2012 a KT5 2012/2013

Kurs teorie č. 4 2009 až 2011: KT4 2009/2010 a KT4 2010/2011