Individuální sebezkušenost

Individuální sebezkušenost se realizuje s výcvikovým terapeutem BIP nebo externím výcvikovým psychoterapeutem schváleným Tréninkovým výborem BIP. Seznam v současnosti schválených psychoterapeutů pro individuální sebezkušenost:

 • Mgr. Jan Dufek (Hustopeče)
 • MUDr. Dana Holubová (Praha)
 • MUDr. Petr Klimpl, CSc. (Brno, Praha)
 • MUDr. Viktor Kopas (Bratislava, SR)
 • MUDr. Robert Kulísek, Ph.D. (Brno)
 • PhDr. Anna Nagajová (Bratislava, SR)
 • PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela (Brno)
 • Mgr. Roman Telerovský (Praha)
 • PhDr. Michael Václavík (Pržno u Frýdlantu nad Ostravicí, Ostrava – Heřmanice)
 • MUDr. Martina Voříšková (Brno)
 • Mgr. Tereza Ženčáková (Brno)

Individuální sebezkušenost lze absolvovat také u jiného externího tréninkového psychoterapeuta. V takovém případě je vždy nutný předchozí souhlas Tréninkového výboru BIP.

Minimální délka individuální sebezkušenosti je 100 hodin ve frekvenci nejméně 1x týdně. Zkušenosti naznačují, že je obvykle potřeba více času na to, aby si budoucí psychodynamický psychoterapeut dostatečně porozuměl, a byl tak dobře připraven na setkání s budoucími pacienty.

Podmínky spolupráce kandidáta s výcvikovým psychoterapeutem (výše platby, místo a čas sezení apod.) se řídí vzájemnou dohodou.


Více o pravidlech, jimiž se řídí individuální sebezkušenost, najdete v Pravidlech výcviku Hlava 4.

i-bip.com » Psychoterapeutický výcvik » Individuální sebezkušenost