Brněnský institut psychoterapie

Brněnský institut psychoterapie (BIP) byl založen skupinou zainteresovaných odborníků z oblasti psychoterapie dne 19.12.1991. BIP byl občanským sdružením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. Dne 12.2.1992 byl zaregistrován Ministerstvem vnitra ČR. V souladu s požadavky nového občanského zákoníku přijal BIP dne 27.2.2015 nové stanovy a změnil se v zapsaný spolek. Je zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. L 1687.

Účelem BIP je podporovat rozvoj psychoterapie a její uplatňování v praxi. Občanské sdružení bylo a zapsaný spolek nadále je neziskovou organizací. Vznikl z iniciativy zakládajících členů, zejména klinických psychologů a psychiatrů.

Řádnými členy BIP jsou psychoterapeuticky vzdělaní absolventi vysokoškolského studia (lékařství nebo jednooborové psychologie), kteří prošli vlastním psychoterapeutickým výcvikem a mají zkušenost v psychoterapeutické praxi. Výkonným orgánem BIP je řídící výbor v čele s předsedou, volený řádnými členy BIP. Poslední volba se uskutečnila 26.2.2020 s platností do 26.2.2025.

Řídící výbor BIP v současnosti:

  • Mgr. Tereza Ženčáková – předsedkyně
  • Mgr. Petr Sakař, Ph.D. – místopředseda
  • MUDr. Petr Klimpl, CSc. – místopředseda

Z hlediska teorie a praxe je BIP orientován psychodynamicky. Výukové a výcvikové programy jsou zajišťovány lektory BIP ve spolupráci s dalšími psychodynamicky orientovanými odborníky a institucemi.

BIP realizoval vzdělávací a výcvikové akce např. v těchto oblastech:

  • vzdělávání psychoterapeutů (pětiletá komunita pro vysokoškoláky, tříletá komunita pro zdravotní sestry, tříleté cykly skupinové analýzy, roční výcvik v krátkodobé psychodynamické psychoterapii, dvouletý kurs teorie psychodynamické psychoterapie, cyklické roční skupinové supervizní programy, víkendové sebezkušenostní, teoretické a supervizní semináře)
  • základní psychoterapeutické informace a vzdělávání pro pracovníky jiných profesí (teologové, pedagožky středních zdravotních škol, zdravotní sestry, praktičtí lékaři)
  • jedno- a vícedenní tematické kursy pro psychoterapeuty (krizová intervence, práce s bolestí, neverbální techniky)
  • přednášková činnost pro širší odbornou veřejnost

Komplexní vzdělávací program BIP pro výcvik v individuální psychodynamické psychoterapii dospělých byl schválený komisí pro akreditaci vzdělávacích programů ve zdravotnictví, složenou ze zástupců České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, Asociace klinických psychologů ČR a Psychiatrické společnosti ČLS JEP v roce 1999.

Dne 27. 3. 2002 získal BIP akreditaci pro programy zahájené do 31.12.2003.

Na základě řízení v roce 2004 byly akreditovány výcvikové programy zahájené do 31.12.2007.

Brněnský institut psychoterapie, o.s. získal na základě rozhodnutí akreditační komise ze dne 24.9.2007 další akreditaci pro vzdělávací programy zahájené do 31.12.2012. Oprávnění platné do 31.12.2017 bylo nyní prodlouženo do období 2018 až 2022.

Na základě rozhodnutí Komise pro schvalování psychoterapeutických výcviků IPVZ ze dne 12. prosince 2023 byl náš výcvik v individuální psychodynamické psychoterapii dospělých schválen pro oblast zdravotnictví. Schválení vzdělávacího programu v uvedené podobě je platné pro výcvikové běhy zahájené v následujících pěti letech, tj. do 12. prosince 2028.

Absolventům výcvikových a vzdělávacích aktivit jsou vydávány diplomy nebo potvrzení o účasti.

i-bip.com » O nás » Brněnský institut psychoterapie