Psychoterapeutický výcvik

Zde najdete veškeré informace o našem komplexním vzdělávacím programu v individuální psychodynamické psychoterapii.

  • Nové výcviky

  • Pravidla

  • Skupinová sebezkušenost

  • Teorie

  • Individuální sebezkušenost

  • Supervize

    AKTUÁLNĚBrněnský institut psychoterapie na podzim otevírá malou supervizní skupinu pod vedením Mgr. Jana Dufka. Skupina se bude scházet od listopadu v sídle BIP na Gorkého 2 vždy v pátek od 16.00. První setkání skupiny se uskuteční v pátek 5. listopadu od 16.00. Další termíny budou domluveny na prvním setkání.Do skupiny se můžete už nyní přihlásit na e-mailu: jan.dufek@email.czKaždé setkání supervizní skupiny se bude skládat ze dvou devadesátiminutových bloků, celkem půjde o čtyři vyučovací hodiny supervize. Maximální počet členů skupiny je stanoven na pět osob. Poplatek za členství v malé supervizní skupině činí 300 Kč za vyučovací hodinu (45 minut). Hrazen bude po vzájemné dohodě vedoucímu supervizní skupiny.

  • Kolokvium a závěrečná práce

i-bip.com » Psychoterapeutický výcvik