Podporujeme časopis PSYCHOTERAPIE

Publikováno: 23.6.2024

Brněnský institut psychoterapie podpořil finančním darem vydávání časopisu PSYCHOTERAPIE. Jde o další z řady aktivit, kterými naplňujeme poslání našeho spolku, jímž je podpora a rozvoj psychoterapie a její uplatňování v praxi.

PSYCHOTERAPIE je recenzovaný online open-access časopis, jehož posláním je rozvíjení psychoterapie jako odborné a vědecky podložené činnosti a profese. Časopis vytváří prostor pro dialog mezi reprezentanty psychoterapeutické teorie, praxe a výzkumu. Vzhledem k existenci mnoha psychoterapeutických teorií a jejich rozmanitým aplikacím v různých kontextech časopis usiluje o naplnění pluralitního pojetí psychoterapie. V tomto duchu je časopis také místem komunikace mezi reprezentanty různých oborů, například adiktologie, psychologie, psychiatrie, psychosomatické medicíny, poradenství, sociální práce a vzdělávání.

i-bip.com » O nás » Aktuality » Podporujeme časopis PSYCHOTERAPIE