Nové výcviky

Brněnský institut psychoterapie, z. s. je oprávněn k provádění výcvikového programu v individuální psychodynamické psychoterapii dospělých. Zájemcům z řad lékařů, psychologů a studentů vyšších ročníků těchto oborů doporučujeme pročtení Pravidel výcviku v individuální psychodynamické psychoterapii.

Kurs teorie psychodynamické psychoterapie č. 9 bude zahájen od akademického roku 2021/22. Kurs teorie je součástí schváleného výcvikového programu a je otevřen také hostujícím účastníkům z řad lékařů, klinických psychologů a příslušníků dalších pomáhajících profesí. Kapacita pro hostující účastníky je omezená.

Přihlášky hostujících účastníků v kursu teorie psychodynamické psychoterapie jsou uspokojovány podle pořadí.

Přihlášky do výcviku v psychodynamické psychoterapii přijímáme průběžně. Výběr kandidátů do zatím poslední výcvikové sebezkušenostní skupiny, kterou u nás v BIP výcvik v psychoterapii začíná, byl ukončen v srpnu 2021. Tato skupina se začne scházet od listopadu 2021. Termín zahájení výběru kandidátů do další výcvikové sebezkušenostní skupiny není dosud stanoven.

Přihlášky přijímáme elektronickou poštou. Formulář uložte ve svém počítači, vyplňte a odešlete jako přílohu elektronické pošty.

Přihláška DOCX

Přihláška PDF