Nové výcviky

Brněnský institut psychoterapie, z. s. je oprávněn k provádění výcvikového programu v individuální psychodynamické psychoterapii dospělých. Zájemcům z řad lékařů, psychologů a studentů vyšších ročníků těchto oborů doporučujeme pročtení Pravidel výcviku v individuální psychodynamické psychoterapii.

Kurs teorie psychodynamické psychoterapie č. 10 bude zahájen od akademického roku 2023/24. Kurs teorie je součástí schváleného výcvikového programu a je otevřen také hostujícím účastníkům z řad lékařů, klinických psychologů a příslušníků dalších pomáhajících profesí. Kapacita pro hostující účastníky je omezená.

Přihlášky hostujících účastníků v kursu teorie psychodynamické psychoterapie jsou uspokojovány podle pořadí.

Přihlášky do výcviku v psychodynamické psychoterapii přijímáme průběžně. Výběr kandidátů do poslední výcvikové sebezkušenostní skupiny, kterou u nás v BIP výcvik v psychoterapii začíná, byl ukončen v srpnu 2021. Tato skupina se začala scházet od listopadu 2021. Zahájení výběru kandidátů do další výcvikové sebezkušenostní skupiny proběhne již v tomto roce 2022.

Přihlášky přijímáme elektronickou poštou. Formulář uložte ve svém počítači, vyplňte a odešlete jako přílohu elektronické pošty.

Přihláška DOCX

Přihláška PDF