Brněnské psychoterapeutické semináře

Brněnské psychoterapeutické semináře jsou určeny pro kandidáty psychoterapie BIP všech pokročilostí, členy a absolventy BIP a všechny ostatní zájemce o psychodynamickou psychoterapii a psychoanalýzu s psychoterapeutickou zkušeností.

V roce 2015 byla z iniciativy brněnské psychodynamické peer-group vedené Petrem Sakařem a tehdejších členů BIP založena tradice BRNĚNSKÝCH PSYCHOTERAPEUTICKÝCH SEMINÁŘŮ. Za jejich vzor posloužily pražské „Semináře psychoanalytického myšlení“, které pořádají kolegové z České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii už od roku 2005.

Naším společným cílem bylo vytvořit v Brně platformu pro setkávání a diskuse podobně smýšlejících psychoterapeutů. Semináře se věnují praktickým otázkám psychodynamické psychoterapie. Vedle prezentací kazuistik s odborným komentářem bývají náplní seminářů také závěrečná kolokvia absolventů BIP. Na seminářích vystupují členové a kandidáti BIP, ale také hosté z jiných výcvikových institutů.

AKTUÁLNÍ SEMINÁŘ:

Seminář začíná v úterý 27. února 2024 v 18.15 hod. v sídle BIP na Gorkého 2 v Brně. Místnost bude k dispozici 15 minut před zahájením.

Přednášku přednese a následnou diskuzi na téma „Možnosti a limity psychoanalytické psychoterapie v léčbě pacientů s obsedantně-kompulzivní poruchou“ bude moderovat Mgr. Petr Sakař, Ph.D., absolvent a člen BIP.

Přihlašujte se na bip@i-bip.com, počet účastníků je omezen. Přihlášky přijímáme do vyčerpání kapacity. Přihlášení je závazné a bude obratem potvrzeno krátkou zprávou. Vstupné 100,- Kč je třeba uhradit bezhotovostním převodem na účet BIP před konáním semináře. Číslo účtu bude zasláno účastníkovi po řádném přihlášení (více v pozvánce).

Pozvánka: BPTS 21

ARCHIV pozvánek:

i-bip.com » Brněnské psychoterapeutické semináře