Brněnské psychoterapeutické semináře

Brněnské psychoterapeutické semináře jsou určeny pro kandidáty psychoterapie BIP všech pokročilostí, členy a absolventy BIP a všechny ostatní zájemce o psychodynamickou psychoterapii a psychoanalýzu s psychoterapeutickou zkušeností.

V roce 2015 byla z iniciativy brněnské psychodynamické peer-group vedené Petrem Sakařem a tehdejších členů BIP založena tradice BRNĚNSKÝCH PSYCHOTERAPEUTICKÝCH SEMINÁŘŮ. Za jejich vzor posloužily pražské "Semináře psychoanalytického myšlení", které pořádají kolegové z České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii už od roku 2005.

Naším společným cílem bylo vytvořit v Brně platformu pro setkávání a diskuse podobně smýšlejících psychoterapeutů. Semináře se věnují praktickým otázkám psychodynamické psychoterapie. Vedle prezentací kazuistik s odborným komentářem bývají náplní seminářů také závěrečná kolokvia absolventů BIP. Na seminářích vystupují členové a kandidáti BIP, ale také hosté z jiných výcvikových institutů.

AKTUÁLNÍ SEMINÁŘ:

Seminář se koná v pátek 26. listopadu 2021 od 17.00 v sídle BIP na Gorkého 2 v Brně. Místnost je k dispozici 15 minut před zahájením.

Mgr. Petr Sakař, Ph.D. přednese přednášku prezentovanou v říjnu letošního roku na Mezinárodní konferenci SEPARACE, kterou pořádala dětská sekce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii v Praze.

Následovat bude od 19.00 závěrečné kolokvium Mgr. Viery Kliszové. Kolokvium je přístupné pouze členům, kandidátům a absolventům BIP.

Pozvánka: BPTS 16

ARCHIV pozvánek:

i-bip.com » Brněnské psychoterapeutické semináře