Brněnské psychoterapeutické semináře

Brněnské psychoterapeutické semináře jsou určeny pro kandidáty psychoterapie BIP všech pokročilostí, členy a absolventy BIP a všechny ostatní zájemce o psychodynamickou psychoterapii a psychoanalýzu s psychoterapeutickou zkušeností.

V roce 2015 byla z iniciativy brněnské psychodynamické peer-group vedené Petrem Sakařem a tehdejších členů BIP založena tradice BRNĚNSKÝCH PSYCHOTERAPEUTICKÝCH SEMINÁŘŮ. Za jejich vzor posloužily pražské „Semináře psychoanalytického myšlení“, které pořádají kolegové z České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii už od roku 2005.

Naším společným cílem bylo vytvořit v Brně platformu pro setkávání a diskuse podobně smýšlejících psychoterapeutů. Semináře se věnují praktickým otázkám psychodynamické psychoterapie. Vedle prezentací kazuistik s odborným komentářem bývají náplní seminářů také závěrečná kolokvia absolventů BIP. Na seminářích vystupují členové a kandidáti BIP, ale také hosté z jiných výcvikových institutů.

AKTUÁLNÍ SEMINÁŘ:

Seminář se koná v pátek 29. dubna 2022 od 17.00 v sídle BIP na Gorkého 2 v Brně. Místnost bude k dispozici 15 minut před zahájením.

Psychoterapeutickou kazuistiku bude prezentovat PhDr. Veronika Buchtová, kandidátka výcviku Institutu aplikované psychoanalýzy.

Následovat bude od 19.00 závěrečné kolokvium Mgr. Hany Janákové. Kolokvium je přístupné pouze členům, kandidátům a absolventům BIP.

Pozvánka: BPTS 17

ARCHIV pozvánek:

i-bip.com » Brněnské psychoterapeutické semináře