Kolokvium a závěrečná práce

AKTUÁLNĚ

V úterý 9. dubna od 19.00 proběhne v sídle BIP na Gorkého 2 závěrečné kolokvium Mgr. Zuzany Sakařové. Kolokvium je přístupné pouze členům BIP a přihlášeným absolventům a kandidátům výcviku BIP. Přihlásit se můžete na bip@i-bip.com.


Kolokvium završuje vzdělávání kandidátů v psychodynamické psychoterapii u nás. Spočívá v předložení a obhajobě písemné kazuistické práce pojednávající o supervidovaném případu. Tréninkový výbor vydal samostatný dokument "JAK NAPSAT PRÁCI KE KOLOKVIU", který by měl kandidátům sepsání závěrečné práce usnadnit.

Samotné kolokvium má formu veřejné obhajoby předložené práce, která je přístupná všem členům, kandidátům a absolventům BIP. Po zdárné obhajobě obdrží kandidát diplom stvrzující absolvování komplexního vzdělávacího programu v psychodynamické psychoterapii.


Podrobnosti o pravidlech, jimiž se řídí závěrečné kolokvium, najdete v Pravidlech výcviku Hlava 7.

i-bip.com » Psychoterapeutický výcvik » Kolokvium a závěrečná práce