Oprávnění k pořádání - psychoterapie pro zdravotnictví

Publikováno: 29.6.2021

Brněnský institut psychoterapie, z.s. získal oprávnění k pořádání komplexního vzdělávacího programu psychoterapie pro zdravotnictví.

Brněnský institut psychoterapie, z.s. získal na základě rozhodnutí schvalovací komise, složené ze zástupců České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Asociace klinických psychologů ČR, další oprávnění k pořádání komplexního vzdělávacího programu psychoterapie pro zdravotnictví, platné pro programy zahájené do 31.12.2017. Nově byl výcvikový program schválen pro období 2018 až 2022.

i-bip.com » O nás » Aktuality » Oprávnění k pořádání - psychoterapie pro zdravotnictví