Členská schůze zapsaného spolku BIP

Publikováno: 29.6.2021

Dne 26.2.2020 se konala členská schůze zapsaného spolku BIP. Byl zvolen nový řídící výbor.

Předsedkyní řídícího výboru byla zvolena Mgr. Tereza Ženčáková, místopředsedy byli zvoleni Mgr. Petr Sakař, Ph.D. a MUDr. Petr Klimpl, CSc.

Mgr. Petr Sakař, Ph.D. se stal jako vedoucí teoretického vzdělávání členem Tréninkového výboru BIP.

Funkční období členů řídícího výboru je pětileté, tedy do 26. února 2025.

i-bip.com » O nás » Aktuality » Členská schůze zapsaného spolku BIP