Aktuality

O nás

Nové výcviky

Výuka teorie

Pravidla výcviku NOVELA 2019

Tréninkový
výbor


Lektoři a spolupracovníci

Supervize

Jak napsat práci ke kolokviu

Často kladené dotazy (FAQ)

Archiv

e-mail:
bip@i-bip.com


aktualizace:
1.4.2019


BRNĚNSKÝ INSTITUT PSYCHOTERAPIE

zapsaný spolek podporující rozvoj psychoterapie a její interdisciplinární uplatnění v praxi

Tréninkový výbor

Brněnský institut psychoterapie, z. s. nabízí schválený program výuky individuální psychodynamické psychoterapie dospělých. Komplexní vzdělávací program byl schválený komisí pro schvalování vzdělávacích programů ve zdravotnictví, složenou ze zástupců České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, Asociace klinických psychologů ČR a Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Nynější schválení je platné pro programy zahájené do 31.12.2022.

Výukový program zajišťuje tréninkový výbor tvořený členy BIP. Tréninkový výbor postupuje v souladu s Pravidly výcviku v individuální psychodynamické psychoterapii.

Členové tréninkového výboru BIP:

Jméno a příjmení

Adresa

Telefon

Mgr. Jan Dufek

Brněnská 45
693 01 Hustopeče

608 383 355

PhDr. Dana Dufková †


MUDr. Petr Klimpl, CSc.

IBC / Příkop 4
602 00 Brno

Ostrovského 3
150 00 Praha 5

603 836 428

605 874 519

MUDr. Robert Kulísek, Ph.D.

Havlíčkova 69
602 00 Brno

773 937 779

PhDr. PaedDr. Miroslav Petržela

Zelný trh 12
602 00 Brno

608 709 862

Mgr. Petr Sakař, Ph.D.
vedoucí teoretického vzdělávání

Údolní 11
602 00 Brno

608 635 205

PhDr. Michael Václavík

Slávky Budínové 841/8
713 00 Ostrava-Heřmanice

739 922 815

MUDr. Martina Voříšková

Jeřábkova 1849/6
602 00 Brno

606 736 285

MUDr. Petr Zahradník

Škroupova 48
636 00 Brno

548 531 396

Mgr. Tereza Ženčáková
lektorka pro skupinovou sebezkušenost

Bednářova 1c
619 00 Brno

733 178 758

© Brněnský Institut Psychoterapie, z. s., 2019