Aktuality

O nás

Nové výcviky

Výuka teorie

Pravidla výcviku NOVELA 2013

Tréninkový
výbor


Lektoři a spolupracovníci

Supervize

Jak napsat práci ke kolokviu

Často kladené dotazy (FAQ)

Archiv

e-mail:
bip@i-bip.com


aktualizace:
30.11.2016


BRNĚNSKÝ INSTITUT PSYCHOTERAPIE

zapsaný spolek podporující rozvoj psychoterapie a její interdisciplinární uplatnění v praxi

Aktuality

DOPORUČUJEME
Nový informační zdroj na stránkách www.psychoanalyzadnes.cz.

Žádáme kandidátky a kandidáty, aby zasílali informace o změnách příjmení, adres poštovních i elektronických na bip@i-bip.com. Korespondence se uskutečňuje elektronickou poštou.
Děkujeme Ing. Liboru Hudákovi ze společnosti www.ex-press.cz za nezištnou pomoc při provozování domény i-bip.com. Tyto stránky byly optimalizovány pro IE 8.x a Firefox 3.x.
Upozorňujeme na možnost předplatného odborného časopisu Revue Psychoanalytická psychoterapie na adrese revue@cspap.cz.
TRVALE PLATNÉ Od 1.1.2013 platí novelizovaná podoba Pravidel výcviku. Novela má upřesňující charakter, počty hodin nebo postup při výcviku se nemění, přesto doporučujeme věnovat upravenému znění pozornost. Tréninkový výbor BIP také vydal doporučení Jak napsat práci ke kolokviu.
TRVALE PLATNÉ Přihlášky do výcviku přijímáme průběžně - viz "Nové výcviky".
TRVALE PLATNÉ Brněnský institut psychoterapie, o.s. získal na základě rozhodnutí schvalovací komise, složené ze zástupců České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Asociace klinických psychologů ČR, další oprávnění k pořádání komplexního vzdělávacího programu psychoterapie pro zdravotnictví, platné pro programy zahájené do 31.12.2017.
TRVALE PLATNÉ Časový rozvrh výuky v Kursu teorie psychodynamické psychoterapie:
pátek 17:00-18:30, 19:00-20:30
sobota 9:00-10:30, 11:00-12:30, 14:00-15:30
TRVALE PLATNÉ Tréninkový výbor BIP vydal 14.1.2014 seznam odborné literatury ke studiu teorie. Více na záložce Výuka teorie.
6.1.2017 Skupina vedená Mgr. Terezou Ženčákovou se sejde v roce 2017 v těchto termínech: 6. a 7. ledna, 17. a 18. února, 31. března a 1. dubna, 19. a 20. kvetna, 23. a 24. června, 1. a 2. září, 13. a 14. října, 24. a 25. listopadu.
13.1.2017 Skupina vedená MUDr. Petrem Klimplem, CSc. se sejde v roce 2017 v těchto termínech: 13. a 14. ledna, 10. a 11. února, 17. a 18. března, 9. a 10. června, 15. a 16. září, 20. a 21. října.
6.5.2016 Novou tréninkovou a supervizní psychoterapeutkou ve vzdělávacím programu BIP se stala PhDr. Blanka Rektorová (Přerov). MUDr. Robert Kulísek, Ph.D. byl uznán za supervizního psychoterapeuta.
4.10.2016 Novou tréninkovou psychoterapeutkou ve vzdělávacím programu BIP se stala Mgr. Tereza Ženčáková.
10.3.2015 Dne 27.2.2015 se konala poslední valná hromada občanského sdružení BIP, která v souladu s požadavky nového občanského zákoníku rozhodla o změně občanského sdružení v zapsaný spolek. Podle nových stanov řídí činnost spolku řídící výbor. Předsedou řídícího výboru byl zvolen MUDr. Petr Zahradník, místopředsedy byli zvoleni MUDr. Petr Klimpl, CSc. a MUDr. Robert Kulísek, Ph.D. Funkční období členů řídícího výboru je pětileté, tedy do 27. února 2020.
© Brněnský Institut Psychoterapie, z.s., 2016